Contacte

Relació família-llar

La col·laboració entre  les famílies i el personal educatiu és una condició indispensable perquè tot funcioni i l'infant tingui un desenvolupament harmònic.
S'ha de recordar sempre que la Llar no té com a fita substituir l’acció educadora de la família, sinó complementar-la.
 
Algunes de les vies per poder establir i mantenir aquesta relació mútua són:
  • La presentació del curs escolar.
  • El contacte diari.
  • Les entrevistes individuals amb les famílies. 
  • Le reunions d'aula.
  • La informació escrita (agenda escolar. correu electrònic, web, plafons...).
  • Les activitats de participació de les famílies. Al llarg de tot el curs ens podeu proposar activitats per venir a fer a la Llar. És un bon moment per compartir amb els infants i el personal educatiu de la Llar.
  • L’Associació de Mares i Pares (AMPA), a través d'aquesta entitat podreu col·laborar en la valoració de la tasca educativa i en la promoció d’activitats culturals o participar activament en les que s’organitzin. 
  • El Consell Escolar.