Contacte

Què us oferim?

La nostra LLar us ofereix:                                        

 

w-experimentacio

  • Equip de professionals especialitzats en educació infantil que treballen per una educació inclusiva i coeducadora. 
  • Relació diària entre les famílies i el personal educador. Oferint a les famílies el suport i l'assessorament necessari. Eduquem conjuntament.
  • Distribució en grups de la mateixa edat o d'edats diferents. En aquest darrer cas, en els grups d'edats diferents, sempre mantenim la ràtio de l'edat inferior.
  • Flexibilitat de jornada (matí, tarda o jornada sencera).
  • Espais i materials adequats a les necessitats dels nostres infants.
  • Ambient motivador que facilita el desenvolupament harmònic dels infants.
  • Jocs/activitats que permetran a l'infant experimentar, descobrir, imaginar, crear, realitzar-se com a persona, establir relacions amb els altres...Serà el protagonista del seu aprenentatge.
  • Una incorporació gradual de l’infant al nou ambient escolar. 

 

 Allò més important per a nosaltres és que l'infant sigui feliç i se senti estimat en tot moment.