Contacte

Quotes

CURS 2021-2022  

  • Matrícula: 65 €
  • Material i assegurança: 40 € (es repartiran en dos terminis 20 € mes de novembre i 20 € mes de març ).
  • Ensenyament P0, P1, P2 (jornada matí i tarda): 165 €, per als empadronats i residents a Cassà, Sant Andreu Salou i Llambilles i 190 € per als no residents en les poblacions abans esmentades (11 mensualitats).
  • Ensenyament P0, P1, P2 (mitja jornada*): 108 € per als empadronats i residents a Cassà, Sant Andreu Salou i Llambilles i 136 € per als no residents en les poblacions abans esmentades (11 mensualitats).
  • S’aplicarà la mateixa quota que els veïns de Cassà, pel servei de la llar d’infants, a aquelles famílies que no estiguin empadronades a Cassà però que almenys  un membre treballi al poble.

 * La mitja jornada serà de matins (màxim 4 hores, de 08.30 a 12.30 h) o de tardes (màxim 4 hores, de 14.30 a 18.30 h)

 Bonificacions:

  • 20% de descompte en el preu de la quota d'ensenyament quan d'acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de família nombrosa o monoparental.  
  • 20% de descompte quota per al 2n o darrer germà inscrit simultàniament.

PER PODER GAUDIR DE LES BONIFICACIONS S'HA DE PRESENTAR UNA INSTÀNCIA A L'OFICINA DE XALOC DE CASSÀ.

Les quotes d'ensenyament són mensuals de setembre a juliol i no es tindran en compte els dies d’assistència. 

La manca de pagament de dues mensualitats implica la pèrdua del dret d’assistència, després d’una notificació prèvia per escrit a la família.

Els rebuts mensuals es passaran a principi de mes.
 
 
Hi haurà la possibilitat de que aquelles famílies que deixin l'infant al matí+menjador tinguin l'oportunitat de recollir-lo de les 14.30h a les 15.00h amb un cost suplementari de 20€/mes.
 

 
Els preus de menjador són a dins de l'apartat de la nostra pàgina web "Què us oferim" i subapartat "Serveis". 
 

CURS 2022-2023
 

Pendents d’actualitzar. 

Un cop aprovats els preus públics de la Llar d’Infants pel curs 2022-2023, podreu trobar tota la informació aquí, a la nostra pàgina web.