Contacte

Quotes

CURS 2023-2024  

Cliqueu per veure:

Preus públics curs 2023-2024 infants I0 i I1

Preus públics curs 2023-2024  infants I2 

 

PREUS PÚBLICS CURS 2024-2025 (ja s'han aprovat) 

Preus públics DEFINITIUS curs 2024-2025

 

 

PER PODER GAUDIR DE LES BONIFICACIONS S'HA DE PRESENTAR UNA INSTÀNCIA A L'OFICINA DE XALOC DE CASSÀ (les bonificacions s'apliquen únicament sobre la quota d'ensenyament. No son acumulables).

Les quotes d'ensenyament són mensuals  i no es tindran en compte els dies d’assistència. 

La manca de pagament de dues mensualitats implica la pèrdua del dret d’assistència, després d’una notificació prèvia per escrit a la família.

Els rebuts mensuals es passaran, normalment, a principi de mes.
 
 
 

 
Els preus de menjador, també, són a dins de l'apartat de la nostra pàgina web "Què us oferim" i subapartat "Serveis".