Contacte

Procés d'acollida

Hem de tenir present que quan el nen o la nena ve a la Llar d’Infants per primera vegada o després d’unes vacances d’estiu amb la seva família, passa tot un procés de familiarització a un nou espai on tot el que l’envolta és diferent: objectes, adults, companys i companyes i ambient en general. Aquests canvis en la seva curta vida representen tot un trasbals en la seva estabilitat, per això hem de tenir present que:
 
 • És un període molt important.
 • Afecta tres àmbits: infant, família i personal educatiu.
 • És individual (particular de cada infant i de la seva família).
 • Requereix temps i paciència.     w-IMG 5579
 • Pot produir canvis de comportament en l'infant (plors, pèrdua del control d’esfínters, irritabilitat, inseguretat...).
 • Es farà de manera gradual. 
 
És fonamental ajudar-los en aquest procés. 
 
Com podeu ajudar el vostre fill o la vostra filla durant l’acollida?
 • Acompanyant-lo amb tanquil·litat i seguretat.
 • Quedant-vos una estona a la classe durant els primers dies.
 • Procurant que no falti, per tal de no perdre l’hàbit de venir a l’escola.
 • Fent un comiat breu i no marxant mai d’amagat.
 • Portant de casa un objecte o joguina que li agradi molt, que l’uneixi emocionalment amb casa seva.
 • Procurant no alterar "l'ordre de casa".
 
Com podem ajudar el personal educatiu el vostre fill o la vostra filla durant el procés d'acollida?
 • Donant-li la seguretat afectiva necessària.
 • Afavorint un clima acollidor, càlid i tranquil.
 • Establint un bon vincle amb la família.