Contacte

Equip educatiu curs 2022-2023

L'equip educatiu, actualment, està format pels següents professionals:

  • 9 educadores tutores
  • 6 educadores suport
  • 1 directora